Anaokulu
Okulumuzda uygulanan eğitim programı, çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini hedef alan “Gelişimsel” bir program olup, anlayış olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir yapıdadır. Çocukların gelişimsel gereksinimleri karşılanırken, gelişim alanlarının her biri ile olan dinamik etkileşimi desteklenerek, tüm gelişim alanlarındaki davranışların daha üst düzeye çıkartılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Anaokulu

Anaokulu
Bu program ile çocukların,
• Birer öğrenen olarak; kendi bilgi, beceri, tutum, davranış ve kavram düzeylerini sorgulaması, 
• Ne öğrenmek istediklerine, en iyi nasıl öğreneceklerine karar vermesi, 
• Hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, kendi ilgi alanlarının farkına varması, 
• Ailesinin dışında yaşıtlarıyla ve büyüklerle olmayı öğrenmesi, bağımsız davranışlar geliştirerek kendisinin ve başkasının duygularını fark etmesi, 
• Araştırma ve öğrenmeye ilgi uyandırılması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, 
• Sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma , paylaşma davranışlarının geliştirilmesi, 
• Kendine güven ve saygı duyması, öz denetim kazandırılması, 
• Dil kullanımı ve sözcük dağarcığının geliştirilmesi, Türkçeyi doğru ve güzel konuşması, 
• Eğlenerek, sezdirerek ve oynayarak öğrenmeleri sağlanır.